Velvid.dk
Velbevaret videnskab

Nyeste artikler
(Ingen artikler endnu)
Mest læste artikler
(Ingen artikler endnu)

Velkommen til VelVid.dk!

Velvid.dk søger at kommunikere vigtige resultater af videnskabelig forskning til offentligheden - med henblik på at opkvalificere vores fælles beslutningsgrundlag, når vigtige samfundsmæssige beslutninger skal træffes. Dermed søges det at råde bod på manglen på seriøs nyhedsbehandling i medierne.

Desuden anvendes viden fra rapporter, som ellers ville stå og samle støv på forskningsbibliotekerne og være ukendt af den brede offentlighed som velbevarede hemmeligheder.

Her på siden kan universitetsstuderende og andre forfattere af videnskabelige rapporter, der overses i medierne, indsende deres rapporter, få dem rettet igennem for stavefejl og grammatiske fejl, hvis det ønskes, og få lavet en artikel, der præsenterer de væsentligste resultater og pointer fra rapporterne.

Sådan får du lavet en artikel om din rapport

VelVid.dk er en gratis service.

Hvordan kan det lade sig gøre?

"Jeg arbejder med noget, der interesserer mig, og jeg er foråbentlig med til at fremme vidensdeling i det danske samfund. Derudover tilegner jeg mig viden om en masse interessante fagområder, får mulighed for at dygtiggøre mig i retstavning og webdesign samt får gode referencer til mit CV."

Per Kjær Erichsen © 2007-2013