Velvid.dk
Velbevaret videnskab

Nyeste artikler
(Ingen artikler endnu)
Mest læste artikler
(Ingen artikler endnu)

Om VelVid.dk

Her kan du læse om følgende:

Formålet med siden
Sidens navn og banner
Hvorfor skal jeg bruge VelVid.dk's services?
Betingelser for brug af VelVid.dk's services
Ophavsret
Design
Browserkompatibilitet

Formålet med siden

VelVid.dk er startet på baggrund af en tiltagende frustration hos undertegnede over især to tendenser i medierne:

I forbindelse med min uddannelse til kandidat i miljøplanlægning på Tek-Sam, RUC (læs mere om min uddannelse på min personlige hjemmeside, PERichs.dk) har jeg læst mange videnskabelige undersøgelser og har også selv foretaget mange undersøgelser og skrevet mange rapporter herom. Derfor ved jeg, hvordan en videnskabelig rapport skal læses.

Jeg vil ikke påstå, at journalisterne ikke ved det. Men noget tyder på, at de prioriterer sensationer højere end saglig formidling af viden, da det ofte fremføres, som om en videnskabelig undersøgelse utvetydigt beviser, at forholdene på et vist område er sådan og sådan. Formidling af resultaterne af en videnskabelig rapport bør imidlertid ikke reduceres til et ensidigt resumé af dennes mest opsigtsvæ;kkende konklusioner. Læses rapporten - eller blot rapportens konklusion - i sin helhed, viser det sig ofte, at den samlede konklusion er langt mindre skråsikker, fordi forskellige forhold bør tages med i betragtning.

Et andet problem er, at stort set al den viden, der er blevet produceret af mine medstuderende og mig selv i forbindelse med min universitetsuddannelse, kommer udelukkende os selv og andre studerende til gavn, idet mange af disse rapporter slet ikke læses, og nogle alene læses af medstuderende og censorer eller af studerende, der vil skrive en rapport om det samme eller et nært beslægtet emne. Det, mener jeg, er meget uheldigt, fordi disse rapporter ofte indeholder meget interessant viden, som ofte præsenteres på en ganske pædagogisk måde.

I erkendelse af at det kun er meget få mennesker, der har eller vil give sig tid til at læse hele rapporter om forskellige emner, ser jeg det som ekstra uheldigt, at journalister ikke i højere grad formidler resultater fra disse undersøgelser på en måde, der respekterer det store arbejde, der er lagt i rapporterne, og som giver et resumé af rapporterne uden at lade hånt om de væsentlige forbehold og antagelser, som konklusionerne bygger på.

Det er med dét udgangspunkt, jeg har oprettet denne hjemmeside - i håbet om at studerende og forskere vil henvende sig med deres rapporter og vil støtte op om muligheden for at få kommunikeret noget af den værdifulde viden ud til den brede befolkning og politikerne, så beslutninger kan træffes på et mere oplyst grundlag.VelVid er en forkortelse for "velbevaret viden". Med "velbevaret viden" hentydes til det faktum, at meget af den viden, videnskabelige rapporter indeholder, forbliver en velbevaret hemmelighed i medierne, fordi medierne forenkler konklusionerne i overdreven grad, jf. det ovenstående.


Hvorfor skal jeg bruge VelVid.dk's services?

Det skal du heller ikke nødvendigvis, men du er meget velkommen til det. Af min personlige hjemmeside, PERichs.dk, fremgår det, at jeg har en lang universitetsuddannelse, og at den har givet mig erfaring med læsning og publicering af videnskabelige rapporter. Derudover er jeg lidt af en ørn til retstavning, skal jeg sige det selv. Det gør, at jeg både vil være i stand til at forstå videnskabelige rapporter, at drive essensen ud af dem uden at miste blikket for helheden og at rette eventuelle stavefejl og grammatiske fejl i den rapport, du måtte ønske at få en artikel om.


Betingelser for brug af VelVid.dk's services

Bare rolig, alle services på Velvid.dk er skam gratis! Dette er ikke stedet, hvor det kommer frem, at du alligevel skal betale et eller andet "beskedent" beløb, som man ser det så tit på Internettet! Jeg har blot lavet dette afsnit for at være lidt forudseende og forsøge at undgå nogle af de misforståelser, jeg kunne forestille mig, kunne opstå i forbindelse med brugen af VelVid.dk.

Følgende er betingelserne for brug af VelVid.dk's services (webmasteren på VelVid.dk, Per Kjær Erichsen, benævnes herefter som 'jeg', og brugeren benævnes som 'du'.):

  1. Jeg er ikke på nogen måde forpligtet til at rette din opgave eller lægge den på VelVid.dk inden for nogen som helst given tidsfrist. Jeg kan ikke love, at jeg når hverken at redigere rapporten eller at lave en artikel om den inden for nogen tidsfrist, f.eks. den helt naturlige tidsfrist, som bestemmes af din deadline for aflevering af rapporten på dit uddannelsessted eller lignende.
    Da jeg kun er én person til at foretage alt det nødvendige arbejde, vil jeg ikke stille nogen noget i udsigt, som jeg siden ikke vil kunne levere. Jeg vil dog godt love, at er jeg i gang med at redigere din rapport, når du ikke længere har tålmodighed med mig eller har en deadline, vil jeg sende dig rapporten med de redigerede dele af teksten, hvis du ønsker det.
  2. Jeg modtager kun rapporter, der maksimalt fylder 5 MB. Fjern evt. figurer, hvis rapporten fylder for meget.
  3. Jeg modtager kun rapporter i Microsoft Word-format.
  4. Jeg redigerer kun på én måde: Vha. Microsoft Word's korrekturfunktion, hvor mine rettelser og/eller forslag bliver markeret med rød skrift eller lignende, således at du kan acceptere ændringerne eller ignorere dem.
  5. Jeg kan til enhver tid og uden varsel tilføje nye betingelser og/eller ændre de eksisterende betingelser. Sådanne nye og/eller ændrede betingelser vil fremgå af dette afsnit, 'Betingelser for brug af VelVid.dk's services'.

Ophavsret

Ophavsretten til alle elementer på siden - pånær ClipArt-elementer og rapporter fra brugere - tilhører Per Kjær Erichsen, medmindre andet er angivet. Tekster - eller dele af tekster - skrevet af webmasteren, Per Kjær Erichsen, må gengives med tydelig kildeangivelse.

På VelVid.dk laves udelukkende artikler om rapporter, for hvilke der er indhentet tilladelse hertil fra mindst en af forfatterne med ophavsretten. Ønsker en forfatter en artikel om en af sine egne rapporter fjernet, sker det hurtigst muligt, når blot forfatteren henvender sig til webmasteren med sit ønske.

ClipArt-elementerne på forsiden og på siden med titlen 'Sådan får du lavet en artikel om din rapport' er open source og kan frit anvendes af alle.

Ved tvivlsspørgsmål angående ophavsret bedes du henvende dig til webmasteren.


Design

Hjemmesiden er designet og kodet af undertegnede. Jeg har alene anvendt Microsoft Notesblok.


Browserkompatibilitet

Siden er testet kompatibel med følgende browsere:

Siden er optimeret til visning i HD-opløsning (1980 x 1080 pixel), men kan ses i alle opløsninger og på alle skærme.
Af: Per Kjær Erichsen - Betingelser opdateret: 4. april 2007.

VelVid.dk er en gratis service.

Hvordan kan det lade sig gøre?

"Jeg arbejder med noget, der interesserer mig, og jeg er foråbentlig med til at fremme vidensdeling i det danske samfund. Derudover tilegner jeg mig viden om en masse interessante fagområder, får mulighed for at dygtiggøre mig i retstavning og webdesign samt får gode referencer til mit CV."

Per Kjær Erichsen © 2007-2013